Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Buurt / Werken in de tuin

Werken in de tuin

De werking van tuinmachines kan storende geluiden teweegbrengen voor de buurt. Uw huiselijke comfort en uw rust kunnen worden gecompromitteerd doordat uw buurman op zondag met zijn grasmaaier of bladblazer werkt.

Kader

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is, krachtens artikel 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen het buurtlawaai, en het gemeenschappelijk algemeen politiereglement, het gebruik van grasmachines en andere bij het tuinieren gebruikte apparaten die door een motor worden aangedreven, verboden op zondagen en wettelijke feestdagen. Op andere dagen mogen ze niet worden gebruikt tussen 20 u en 7 u. Hun geluidsniveau niet onderworpen aan de grenswaarden van dit besluit. Deze reglementering is ook van toepassing op bladblazers.

De niveaus van het geluid voortgebracht door tuinmachines, zoals grasmaaiers en bladblazers, worden gedefinieerd via productnormen, die ressorteren onder de bevoegdheid van de federale staat.

Inzake het geluidsniveau van de motor is de federale staat bevoegd om de vereisten waaraan een product moet voldoen vooraleer het op de markt wordt gebracht (waaronder het maximumgeluidsniveau), te bepalen.

Wat kan ik doen?

Begin met de hinder op een hoffelijke manier te signaleren aan de persoon of instelling in kwestie. Of het nu gaat om uw buurman, de verantwoordelijke van een bedrijf, de wegbeheerder of de uitbater van het nabijgelegen café, mensen zijn zich niet altijd bewust van de hinder die ze veroorzaken. Nodig hen bijvoorbeeld uit om de geluidsoverlast bij u thuis te komen vaststellen.

Met goede wil aan elke kant is het vaak mogelijk om minnelijke regelingen te vinden. Een brief of e-mail kan ook helpen om uw actie te formaliseren. Is dialoog moeilijk? Doe dan een beroep op een derde om u te helpen een constructieve dialoog met de veroorzaker van de overlast aan te gaan. Deze rol kan worden gespeeld door een syndicus, uitbater of bewaker van een gebouw, een wijkcomité, gemeentelijke diensten of bemiddelingsverenigingen, enzovoort. Bepaalde gemeenten hebben overigens in samenwerking met Leefmilieu Brussel een bemiddelingsdienst voor klachten in verband met buurtlawaai gecreëerd. Raadpleeg hun website.

Klacht indienen

Als het om geluidshinder gaat die zich 's nachts, ad hoc of op de openbare weg voordoet, dient u in eerste instantie een beroep te doen op de diensten van de lokale politie. Als bij haar een klacht wordt ingediend en ze een inbreuk vaststelt, stelt ze een proces-verbaal op. Dat wordt naar het parket gestuurd, dat eventueel een strafonderzoek opent.

Bij terugkerende hinder kan u een klacht indienen welke zal worden doorgestuurd naar de afdeling “Inspectie en verontreinigde bodems” van Leefmilieu Brussel. Door een toename van het aantal ontvangen klachten in de afgelopen maanden, kan de behandeling van uw klacht echter enkele maanden in beslag nemen.

Als uw situatie een snellere tussenkomst vereist, raden we u aan om allereerst een beroep te doen op de mogelijke alternatieve diensten voor hun objectivering (lokale politie, gerechtsdeurwaarder, onafhankelijke akoestiek-technicus, …) en hun oplossing (dialoog, bemiddelingsdienst, vredegerecht…).

Als uw stappen niet tot een gewenste situatie hebben geleid, kan u een formele klacht indienen via het IrisBox-formulier of, indien u zich niet elektronisch kunt identificeren, per post of e-mail via dit .doc-formulier.

Als er een wetgeving bestaat die van toepassing is op de betreffende overlast (besluit buurtlawaai, ingedeelde inrichtingen, …), behandelt Leefmilieu Brussel of de gemeentelijke overheid uw klacht en voert het/ze eventueel geluidsmetingen ter plaatse uit om de hinder vast te stellen.

Als geen enkele wetgeving van toepassing is (zie Kader), interesseert uw mening ons.

Gelijklopend met de hierboven genoemde acties, kunt u zich te allen tijde richten tot een vrederechter of civiele rechtbank, die in de meeste gevallen zal gebruikmaken van technieken zoals degene die hierboven worden beschreven.

Meer informatie