Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Vervoer / Vliegtuig

Vliegtuig

Het lawaai veroorzaakt door vliegtuigen, is een van de vormen van geluidshinder waarvan de Brusselaars de meeste last ondervinden. Gezien de ligging van de luchthaven Brussels Airport ondervindt meer dan twee derde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest impact van overvliegende vliegtuigen die aan het opstijgen of aan het landen zijn.

Kader

De exploitatieprocedures van de luchthaven Brussels Airport (vliegroutes, gebruik van de banen, dienstregelingen, enz.) vallen onder de bevoegdheid van de federale staat.

De geluidshinder veroorzaakt door vliegtuigen die over het Brusselse grondgebied vliegen, vormt het voorwerp van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 betreffende de bestrijding van de geluidshinder veroorzaakt door vliegtuigen. In dit besluit worden de geluidsnormen gedefinieerd die op de begane grond moeten worden gerespecteerd.

Wat kan ik doen?

Via het koninklijk besluit van 15 maart 2002 werd er een bemiddelingsdienst voor Brussels Airport gecreëerd. Deze dienst maakt het onder meer mogelijk om inlichtingen in te winnen en te verspreiden over de gevolgde trajecten en de geluidshinder veroorzaakt door de vliegtuigen die van de luchthaven gebruikmaken, en om de burger erover te informeren. Hij geeft de burger ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Klacht indienen

Wilt u bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een klacht indienen met betrekking tot het lawaai van de vliegtuigen? Vul dan het IrisBox formulier in.

Als u zich niet elektronisch kunt identificeren, kunt u uw klacht via dit pdf-formulier per post of e-mail versturen.

Het Gewest verzamelt deze klachten in een "Register van de klachten van inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". Dit register wordt regelmatig geanalyseerd en overgemaakt aan de minister van Leefmilieu van het Gewest.

Gelijklopend met de hierboven genoemde acties, kunt u zich te allen tijde richten tot een vrederechter of civiele rechtbank, die in de meeste gevallen zal gebruikmaken van technieken zoals degene die hierboven worden beschreven.

Meer informatie

Sinds 1996 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een netwerk van meetstations geïmplementeerd dat de geluidsomgevingen op verschillende punten in het Gewest de klok rond registreert.

Met zijn 17 vaste stations maakt dit net het mogelijk om de evolutie van de niveaus van het omgevingslawaai permanent te volgen (zonder onderscheid van geluidsbronnen).

Onder de 17 stations die het netwerk telt, zijn er 9 die meer specifiek het lawaai veroorzaakt door het luchtverkeer registreren en 3 die dat van het spoorwegverkeer meten. Het betreft stations die invloed ondervinden van een belangrijke bron, zoals voorbijrijdende treinen of overvliegende vliegtuigen.

Raadpleeg de website van Leefmilieu Brussel om meer te vernemen over het meetnet voor omgevingslawaai.

Op de website van Leefmilieu Brussel kunnen geluidskaarten, gebaseerd op een berekeningsmodel, worden geraadpleegd voor de verschillende vervoermiddelen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gebruikt.

Alle informatie over het luchtverkeer vindt u op de website BATC - Brussels Airport Traffic Control

In bepaalde meetstations waar vliegtuigen overheen vliegen, wordt ononderbroken vaststelling gedaan van de inbreuken op de normen vastgelegd in het Besluit betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer. In geval van overschrijding stelt de inspectie van Leefmilieu Brussel processen-verbaal op tegen de luchtvaartmaatschappijen.