Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Vervoer / Quad en motor

Quad en motor

Kader

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is niet bevoegd voor het uitvoeren van akoestische controles op quads en gemotoriseerde tweewielers. U moet zich wenden tot de gemeentepolitie, opdat die dergelijke controles zou verrichten.

De niveaus van geluid voortgebracht door voertuigen als quads en motors, worden vastgelegd in productnormen, die onder de bevoegdheid van de federale staat vallen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben de meeste gemeenten het verbod op quads opgenomen in hun politiereglement.

Er werd een nieuw verkeersbord gecreëerd met deze bedoeling:

Wat kan ik doen?

Begin met de hinder op een hoffelijke manier te signaleren aan de persoon of instelling in kwestie. Of het nu gaat om uw buurman, de verantwoordelijke van een bedrijf, de wegbeheerder of de uitbater van het nabijgelegen café, mensen zijn zich niet altijd bewust van de hinder die ze veroorzaken. Nodig hen bijvoorbeeld uit om de geluidsoverlast bij u thuis te komen vaststellen.

Met goede wil aan elke kant is het vaak mogelijk om minnelijke regelingen te vinden. Een brief of e-mail kan ook helpen om uw actie te formaliseren. Is dialoog moeilijk? Doe dan een beroep op een derde om u te helpen een constructieve dialoog met de veroorzaker van de overlast aan te gaan. Deze rol kan worden gespeeld door een syndicus, uitbater of bewaker van een gebouw, een wijkcomité, gemeentelijke diensten of bemiddelingsverenigingen, enzovoort. Bepaalde gemeenten hebben overigens in samenwerking met Leefmilieu Brussel een bemiddelingsdienst voor klachten in verband met buurtlawaai gecreëerd. Raadpleeg hun website.

Als het om geluidshinder gaat die zich 's nachts, ad hoc of op de openbare weg voordoet, dient u in eerste instantie een beroep te doen op de diensten van de lokale politie. Als bij haar een klacht wordt ingediend en ze een inbreuk vaststelt, stelt ze een proces-verbaal op. Dat wordt naar het parket gestuurd, dat eventueel een strafonderzoek opent.

Gelijklopend met de hierboven genoemde acties, kunt u zich te allen tijde richten tot een vrederechter of civiele rechtbank, die in de meeste gevallen zal gebruikmaken van technieken zoals degene die hierboven worden beschreven.

Wenst u meer informatie? Maak dan gebruik van de verwijspagina "uw mening interesseert ons"

Meer informatie

De maximaal toegestane geluidsniveaus voor brom- en motorfietsen, evenals voor hun aanhangwagens, worden bepaald in de artikelen 9 en 10 van het koninklijk besluit van 10/10/1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.