Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Vervoer / Metro, tram, bus

Metro, tram, bus

Het openbaar vervoer vormt een belangrijke schakel van de mobiliteit in Brussel. Door een alternatief te bieden voor het gebruik van de eigen wagen, maakt het tram-, metro- en busnetwerk van de MIVB, De Lijn en de TEC het voor talrijke Brusselaars en pendelaars mogelijk zich in en rond Brussel te verplaatsen.

Alles wordt in het werk gesteld om de milieu-impact van dit netwerk te verkleinen. Maar omwille van de lokale context, de configuratie van het netwerk, slijtage, verval of slechte functionering van de infrastructuur of het rollend materieel, gebeurt het dat het plaatselijk geluids- en trillingshinder veroorzaakt.

Kader

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de MIVB hebben - op 25 juni 2004 - een milieubeleidsovereenkomst ondertekend, die onder meer betrekking heeft op geluid en trillingen (gegenereerd door tram en metro), om de daardoor veroorzaakte hinder te controleren en te reduceren. Deze overeenkomst werd in 2008 aangevuld om er ook het beheer van de door bussen teweeggebrachte hinder in op te nemen. In bepaalde gevallen worden in deze overeenkomst geluids- en trillingswaarden gepreciseerd, vanaf dewelke de impact storend kan worden voor de inwoners. De MIVB heeft heel wat maatregelen geïmplementeerd opdat deze waarden zo weinig mogelijk zouden worden overschreden. De meeste van deze maatregelen zijn van technische orde en moeten worden toegepast bij de vernieuwing van tram- of metrosporen.

Momenteel bestaat er geen overeenkomst met de andere operatoren voor openbaar vervoer, De Lijn en TEC, die in mindere mate aanwezig zijn in het Brussels Gewest.

Wat kan ik doen?

Begin met de hinder op een hoffelijke manier te signaleren aan de persoon of instelling in kwestie. Of het nu gaat om uw buurman, de verantwoordelijke van een bedrijf, de wegbeheerder of de uitbater van het nabijgelegen café, mensen zijn zich niet altijd bewust van de hinder die ze veroorzaken. Nodig hen bijvoorbeeld uit om de geluidsoverlast bij u thuis te komen vaststellen.

Met goede wil aan elke kant is het vaak mogelijk om minnelijke regelingen te vinden. Een brief of e-mail kan ook helpen om uw actie te formaliseren. Is dialoog moeilijk? Doe dan een beroep op een derde om u te helpen een constructieve dialoog met de veroorzaker van de overlast aan te gaan. Deze rol kan worden gespeeld door een syndicus, uitbater of bewaker van een gebouw, een wijkcomité, gemeentelijke diensten of bemiddelingsverenigingen, enzovoort. Bepaalde gemeenten hebben overigens in samenwerking met Leefmilieu Brussel een bemiddelingsdienst voor klachten in verband met buurtlawaai gecreëerd. Raadpleeg hun website.

U kunt via dit formulier contact opnemen met de MIVB.

Aanvullend kunt u ook contact opnemen met Leefmilieu Brussel, via het adres geluid.vergunningen@leefmilieu.brussels.

Collectieve klacht indienen

Wanneer een vervoerinfrastructuur (autoweg, spoorweg, enz.) een bron van lawaai vormt, belangt dat vaak meerdere buurtbewoners aan. Daarom voorziet de wetgeving in een collectieve klachtenprocedure.

Gelijklopend met de hierboven genoemde acties, kunt u zich te allen tijde richten tot een vrederechter of civiele rechtbank, die in de meeste gevallen zal gebruikmaken van technieken zoals degene die hierboven worden beschreven.

Meer informatie

Op de website van Leefmilieu Brussel kunnen geluidskaarten, gebaseerd op een berekeningsmodel, worden geraadpleegd voor de verschillende vervoermiddelen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gebruikt.

Hebt u een andere vraag in verband met de MIVB (dienstregelingen, …)? Raadpleeg dan www.mivb.be