Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Vervoer / Auto

Auto

Door de dichtheid van de wegen heeft het weglawaai impact op een groot deel van het Brusselse grondgebied en blijft het de geluidsbron die de inwoners ervan het meest hindert. Het grote aantal auto's op de wegen van de hoofdstad veroorzaakt in bepaalde wijken een constant achtergrondgeluid. In andere wijken kan het voorbijrijden van enkele voertuigen de rust verstoren.

Het is niet gemakkelijk om de verantwoordelijke voor de lawaaibron op de openbare weg te identificeren. Maar behalve het gebruik van minder lawaaierige voertuigen kunnen er ook door de wegbeheerders maatregelen worden genomen om de hinder te reduceren (vermindering van het verkeer, van de snelheid, herstelling van de wegbekleding, enz.)

Kader

Er bestaat geen reglementaire grenswaarde voor weglawaai, maar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft referentiedrempelwaarden gedefinieerd in zijn Plan ter Preventie en Bestrijding van Geluidshinder en Trillingen. Die limieten zijn van toepassing op alle openbare wegen.

 

Wat kan ik doen?

Begin met de hinder op een hoffelijke manier te signaleren aan de persoon of instelling in kwestie. Of het nu gaat om uw buurman, de verantwoordelijke van een bedrijf, de wegbeheerder of de uitbater van het nabijgelegen café, mensen zijn zich niet altijd bewust van de hinder die ze veroorzaken. Nodig hen bijvoorbeeld uit om de geluidsoverlast bij u thuis te komen vaststellen.

Met goede wil aan elke kant is het vaak mogelijk om minnelijke regelingen te vinden. Een brief of e-mail kan ook helpen om uw actie te formaliseren. Is dialoog moeilijk? Doe dan een beroep op een derde om u te helpen een constructieve dialoog met de veroorzaker van de overlast aan te gaan. Deze rol kan worden gespeeld door een syndicus, uitbater of bewaker van een gebouw, een wijkcomité, gemeentelijke diensten of bemiddelingsverenigingen, enzovoort. Bepaalde gemeenten hebben overigens een bemiddelingsdienst voor klachten in verband met buurtlawaai gecreëerd.

Klacht indienen

Maakt de dialoog het niet mogelijk om de situatie binnen een redelijke termijn te regelen en duurt de hinder voort? Dan kunt u een klacht indienen met betrekking tot het lawaai en/of de trillingen veroorzaakt door het autoverkeer. Het tegenoverliggende IrisBox formulier wordt automatisch doorgestuurd naar de betrokken wegbeheerder (gemeente of gewest) wordt overgemaakt, waarbij ook Leefmilieu Brussel op de hoogte wordt gebracht.

Maakt de dialoog het niet mogelijk om de situatie binnen een redelijke termijn te regelen en duurt de hinder voort? Dan kunt u een klacht indienen met betrekking tot het lawaai en/of de trillingen veroorzaakt door het autoverkeer. Het IrisBox formulier wordt automatisch doorgestuurd naar de betrokken wegbeheerder (gemeente of gewest) wordt overgemaakt, waarbij ook Leefmilieu Brussel op de hoogte wordt gebracht.

Als u zich niet elektronisch kunt identificeren, kunt u uw klacht via dit pdf-formulier per post of e-mail versturen.

Collectieve klacht indienen

Wanneer een vervoerinfrastructuur (autoweg, spoorweg, enz.) een bron van lawaai vormt, belangt dat vaak meerdere buurtbewoners aan. Daarom voorziet de wetgeving in een collectieve klachtenprocedure.

Gelijklopend met de hierboven genoemde acties, kunt u zich te allen tijde richten tot een vrederechter of civiele rechtbank, die in de meeste gevallen zal gebruikmaken van technieken zoals degene die hierboven worden beschreven.

Meer informatie

Sinds 1996 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een netwerk van meetstations geïmplementeerd dat de geluidsomgevingen op verschillende punten in het Gewest de klok rond registreert.

Met zijn 17 vaste stations maakt dit net het mogelijk om de evolutie van de niveaus van het omgevingslawaai permanent te volgen (zonder onderscheid van geluidsbronnen).

Onder de 17 stations die het netwerk telt, zijn er 9 die meer specifiek het lawaai veroorzaakt door het luchtverkeer registreren en 3 die dat van het spoorwegverkeer meten. Het betreft stations die invloed ondervinden van een belangrijke bron, zoals voorbijrijdende treinen of overvliegende vliegtuigen.

Raadpleeg de website van Leefmilieu Brussel om meer te vernemen over het meetnet voor omgevingslawaai.

Op de website van Leefmilieu Brussel kunnen geluidskaarten, gebaseerd op een berekeningsmodel, worden geraadpleegd voor de verschillende vervoermiddelen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gebruikt.