Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Vervoer / Trein

Trein

De trein is een strategisch vervoermiddel in het mobiliteitsbeleid dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil implementeren, onder meer via de ontwikkeling van het GEN. Het spoorwegnetwerk van de NMBS stelt talrijke Brusselaars en pendelaars in staat om zich in en rond Brussel te verplaatsen.

Alles wordt in het werk gesteld om de milieu-impact van dit netwerk te verkleinen. Maar omwille van slijtage, verval of slechte functionering van de infrastructuur of het rollend materieel, gebeurt het dat het geluids- en trillingshinder veroorzaakt, in het bijzonder langs de voornaamste spoorlijnen.

Kader

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Belgische Spoorwegen hebben - op 24 januari 2001 - een milieubeleidsovereenkomst met betrekking tot het geluid en de trillingen voortgebracht door het spoorwegverkeer, ondertekend om deze hinder te beheersen en te reduceren. In bepaalde gevallen worden in deze overeenkomst geluids- en trillingsdrempels gepreciseerd die respectievelijk overdag en 's nachts niet mogen worden overschreden.

Wat kan ik doen?

Begin met de hinder op een hoffelijke manier te signaleren aan de persoon of instelling in kwestie. Of het nu gaat om uw buurman, de verantwoordelijke van een bedrijf, de wegbeheerder of de uitbater van het nabijgelegen café, mensen zijn zich niet altijd bewust van de hinder die ze veroorzaken. Nodig hen bijvoorbeeld uit om de geluidsoverlast bij u thuis te komen vaststellen.

Sinds de herstructurering van de Belgische Spoorwegen zijn de verantwoordelijkheidsdomeinen verdeeld tussen Infrabel en de NMBS.

Als beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur is Infrabel verantwoordelijk voor het onderhoud, de modernisering, de ontwikkeling en de uitbreiding ervan (sporen, bovenleiding, wissels, signalen, overgangen, enz.). Om contact te houden met de bewoners in de buurt van zijn infrastructuren, heeft Infrabel de cel Info Buurtbewoners gecreëerd. U kunt er rechtstreeks contact mee opnemen via dit formulier.

De NMBS van haar kant is bevoegd voor kwesties in verband met treinen of stations. Concreet is de NMBS verantwoordelijk voor klachten over geluid afkomstig van haar werkplaatsen en kantoren, van de uitwijkbundels waarop de treinen worden voorbereid op hun vertrek, de locomotieven en de luidsprekers in stations en op stopplaatsen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de NMBS via hun webformulier.

Aanvullend kunt u ook contact opnemen met Leefmilieu Brussel, via het adres geluid.vergunningen@leefmilieu.brussels.

Collectieve klacht indienen

Wanneer een vervoerinfrastructuur (autoweg, spoorweg, enz.) een bron van lawaai vormt, belangt dat vaak meerdere buurtbewoners aan. Daarom voorziet de wetgeving in een collectieve klachtenprocedure.

Gelijklopend met de hierboven genoemde acties, kunt u zich te allen tijde richten tot een vrederechter of civiele rechtbank, die in de meeste gevallen zal gebruikmaken van technieken zoals degene die hierboven worden beschreven.

Meer informatie

Sinds 1996 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een netwerk van meetstations geïmplementeerd dat de geluidsomgevingen op verschillende punten in het Gewest de klok rond registreert.

Met zijn 17 vaste stations maakt dit net het mogelijk om de evolutie van de niveaus van het omgevingslawaai permanent te volgen (zonder onderscheid van geluidsbronnen).

Onder de 17 stations die het netwerk telt, zijn er 9 die meer specifiek het lawaai veroorzaakt door het luchtverkeer registreren en 3 die dat van het spoorwegverkeer meten. Het betreft stations die invloed ondervinden van een belangrijke bron, zoals voorbijrijdende treinen of overvliegende vliegtuigen.

Raadpleeg de website van Leefmilieu Brussel om meer te vernemen over het meetnet voor omgevingslawaai.

Op de website van Leefmilieu Brussel kunnen geluidskaarten, gebaseerd op een berekeningsmodel, worden geraadpleegd voor de verschillende vervoermiddelen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gebruikt.

 

Voor alle andere vragen met betrekking tot de NMBS (dienstregelingen, …): www.belgianrail.be.