Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home

Home

In een stad met meer dan een miljoen inwoners vormen activiteiten en vervoer belangrijke bronnen van geluid. De uitdaging bestaat erin om dit dynamisme compatibel te maken met een gezonde en kwaliteitsvolle geluidsomgeving.

Dit portaal stelt u in staat om :

  • inzicht te verwerven in de verschillende geluidsbronnen
  • de actoren die kunnen interveniëren, te identificeren
  • geluidshinder melden via een beveiligd online formulier
  • op de hoogte te zijn van de procedures die moeten worden gevolgd in geval van een aanhoudend probleem
  • geluidsmaatregelen aan te vragen, als de wetgeving daarin voorziet

Selecteer het soort hinder dat u ervaart of gebruik de thematische index onderaan op de pagina.